Een taalaudit om objectief per functie of afdeling vast te stellen wat het gewenste taalniveau is


Taalaudits worden uitgevoerd in samenwerking met Elycio Talen

  • Objectieve taalnormen per functie
  • Inzicht in benodigde investeringen
  • Zeer geschikt voor grote organisaties
  • Gebruik van ERK normen
  • Nulmeting voor taaltraining
  • Taalvaardigheid getoetst aan de norm
 

Taalaudits


Een goede kennis van taal en cultuur is van doorslaggevend belang om succesvol internationaal zaken te kunnen doen. Om deze reden wilt u er zeker van zijn dat sollicitanten en medewerkers beschikken over alle benodigde vaardigheden. En waar deze vaardigheden nog ontbreken, wilt u waarschijnlijk vooraf al weten wat de benodigde investeringen zijn om tot het gewenste niveau te komen. In samenwerking met Elycio Talen bieden wij daarom professionele taalaudits op maat, om dit objectief in kaart te kunnen brengen.


Onze taalaudits bieden antwoord op drie vragen:

  • Welk niveau van taalvaardigheid hoort bij welke functie? Wij bieden objectieve normen op basis van een gedegen inventarisatie, vastgelegd per functie of afdeling.
  • Wat is het huidige taalniveau van iedere medewerker? Wij bieden verschillende toetsen om bestaande taalvaadigheidniveaus gedetailleerd te meten, vastgelegd in het European Reference Framework for Languages.
  • Wat is de meest effectieve en efficiënte manier om de taalvaardigheid van alle betrokken medewerkers op het benodigde niveau te brengen? En wat kost dat?
 

Taalassessments als aanvulling op de taalaudit


Nadat door middel van een taalaudit is vastgesteld wat het noodzakelijke taalbeheersingsniveau per functie of afdeling is, kan met een taalassessment worden vastgesteld in hoeverre sollicitanten en medewerkers aan deze normen voldoen. Naast algemene taalassessments zijn er ook testen voor specifieke sectoren en doelgroepen, zoals: bancair, financieel, secretarieel, militair en luchtvaart. Bovendien kunnen voor individuele opdrachtgevers ook assessments op maat worden ontwikkeld.


Bright Online Language Test

Dit is de meest gebruikte online taaltest ter wereld. De test wordt met name gebruikt voor het bepalen van taalvaardigheid bij sollicitaties, overplaatsingen en beslissingen over benodigde taaltrainingen.

Meer informatie

Business Language Testing Service (BULATS)

BULATS is een volledig adaptieve test die specifiek is ontworpen voor zakelijke toepassingen.
Deelnemers ontvangen een wereldwijd erkend certificaat van de Universiteit van Cambridge.

Meer informatie

Taalassessments op maat

Vanzelfsprekend kunnen wij ook testen leveren die specifiek op maat zijn gemaakt voor de wensen en behoeften van uw organisatie of branche. Zo ontworpen wij bijvoorbeeld tests voor luchtvaarttechnici van een grote luchtvaartmaatschappij met zeer specifieke bedrijfsterminologie en tests voor medewerkers van de NAVO waarin ‘werken in conflictgebieden’ centraal stond.

Meer informatie

Professionele taaltrainingen om medewerkers effectief op het gewenste taalniveau te krijgen

Wanneer uit de taalaudit en taalassessments blijkt dat een sollicitant of medewerker de taal onvoldoende beheerst, kan worden gekozen voor een taaltraining door Elycio Talen. Onder begeleiding van een ervaren taaltrainer leren uw (potentiële) medewerkers doelgericht de benodigde vaardigheden. Elycio Talen biedt diverse vormen van taaltraining: van individueel tot groepen en van in-company tot e-learning en blended trainingen.


Heeft u interesse in een taaltraining?

Neemt u dan gerust contact met een van de Elycio Talen vestigingen, gebruik het contactformulier op deze website of mail naar info@elyciotalen.nl.


Naar het contactformulier
 

Bekijk ook eens ondere andere taaldiensten:

Mondelinge taalassessments

Met de Bright Online Language Test toetst u eenvoudig en effectief online de taalvaardigheid van een medewerker of sollicitant. U kunt ervoor kiezen om dit taalassessment aan te vullen met een professionele spreekvaardigheidstest. Wij bieden dit mondelinge taalassessment eveneens als opzichzelfstaande toets aan.

Meer informatie

Zelf taalassessments toewijzen en beheren vanaf uw eigen managementplatform

Wanneer u incidenteel behoefte heeft aan het afnemen van een taalassessment, dan kunt u deze toetsen eenvoudig ‘on demand’ in onze webshop bestellen. Speciaal voor overheidsinstellingen en bedrijven die regelmatig mensen willen testen, bestaat er ook een mogelijkheid om het hele testproces in eigen hand te nemen. U beschikt dan over uw eigen managementplatform waarmee u zelf deelnemers kunt inschrijven, uitnodigen, testen kunt toewijzen en resultaten kunt bekijken en vergelijken. Perfect voor bijvoorbeeld HR-afdelingen binnen grotere organisaties.

Meer informatie

Taalassessments op maat

Naast gestandaardiseerde taalassessments, biedt Bright Language (in samenwerking met Elycio Talen) ook de mogelijkheid om een taalassessment op maat te ontwikkelen. Wij inventariseren door middel van een taalaudit over welke taalcompetenties een professional binnen uw organisatie in een specifieke functie dient te beschikken. Daarna ontwerpen we een taalassessment dat perfect inzichtelijk maakt of een medewerker of sollicitant over de gewenste taalvaardigheden beschikt voor de functie en -zo niet- hoeveel behoefte er aan verdere training bestaat. Zo beslist u eenvoudiger over investeringen in beoogd of bestaand personeel!

Meer informatie