Vertaal de uitslag van een Bright Online Language Test simpel naar een ERK normering!


De Bright Online Language Test en de ERK norm

  • Het ERK is een Europese norm
  • Bright score te vertalen naar ERK norm
  • Maakt onderscheid in 3 hoofdniveaus
  • Bestel de Bright Language Test online
  • Door Council of Europe ontwikkeld
  • Taalassessments in 11 talen
 

Wat is het ERK precies?


ERK is de afkorting van Europees Referentiekader. In het Engels wordt het ERK ook het Common European Framework of Reference genoemd. Het ERK beschrijft wat iemand in een vreemde taal precies moet kunnen, om aan te tonen dat men deze taal op een bepaald niveau beheerst. Het ERK is ontwikkeld als Europese standaard. Momenteel is het bijvoorbeeld zo dat als je op school in Nederland een 3 op je rapport krijgt voor Duits, dat dit cijfer in Duitsland zou corresponderen met ‘befriedigend’, oftewel een ruime voldoende. In Nederland betekent dit uiteraard zwaar onvoldoende. Met het ERK als Europese standaard wordt de beoordeling eenduidig en is er geen verschil in interpretatie van cijfers.

De uitslag van uw Bright Online Language Test is direct te vertalen naar het ERK
Bright Language stemt al de ontwikkelingen van de Bright Online Language Test volledig af op de principes van het ERK. Hierdoor kunt u de uitslag van de Bright Online Language Test direct vertalen naar een ERK score. U treft hieronder een eenvoudige tabel. Direct de test bestellen? Bezoek dan onze webshop.

Het ERK onderscheidt drie hoofdniveaus, met in totaal 9 subniveaus:
A: Basisniveau (A1, A2, A2+)
B: Onafhankelijk gebruiker (B1, B1+, B2 en B2+)
C: Vaardig gebruiker (C1 en C2)


Hoe vertaalt de score van een Bright Online Language Test naar het ERK?

Een Bright Language Test score van 0,5 (Beginner) vertaald naar een ERK score van: A1
Een Bright Language Test score van 1,0 (Basis – laag) vertaald naar een ERK score van: A1
Een Bright Language Test score van 1,5 (Basis – midden) vertaald naar een ERK score van: A2
Een Bright Language Test score van 2,0 (Basis – hoog) vertaald naar een ERK score van: A2+
Een Bright Language Test score van 2,5 (Tussenniveau – laag) vertaald naar een ERK score van: B1
Een Bright Language Test score van 3,0 (Tussenniveau – midden) vertaald naar een ERK score van: B1+
Een Bright Language Test score van 3,5 (Tussenniveau – hoog) vertaald naar een ERK score van: B2
Een Bright Language Test score van 4,0 (Gevorderd – midden) vertaald naar een ERK score van: B2+
Een Bright Language Test score van 4,5 (Gevorderd – hoog) vertaald naar een ERK score van: C1
Een Bright Language Test score van 5,0 (Tweetalig) vertaald naar een ERK score van: C2

 

Snel navigeren naar andere relevante pagina’s op deze website:

Bestel de Bright Online Language Test eenvoudig online in onze webshop!

's Werelds meest gebruikte taaltest bestelt u vanaf nu simpel online! Selecteer uw product, reken af en u ontvangt spoedig van ons de inlogcodes per mail waarmee u op ieder gewenst moment aan de taaltest kunt beginnen.

Naar de webshop

Mondelinge taalassessments

Met de Bright Online Language Test toetst u eenvoudig en effectief online de schrijf- en luistervaardigheid van een medewerker of sollicitant. Optioneel kunt u ervoor kiezen om de test aan te vullen met een professionele spreekvaardigheidstest. Wij bieden deze mondelinge taaltest eveneens als opzichzelfstaande toets aan.

Meer informatie

Taalassessments op maat

Naast gestandaardiseerde taalassessments, kan Bright Language (in samenwerking met Elycio Talen) ook een taaltoets volledig op maat ontwikkelen. Wij inventariseren middels een taalaudit exact over welke taalcompetenties een professional binnen een specifieke functie dient te beschikken en ontwerpen een taalassessment dat perfect inzichtelijk maakt of een medewerker of sollicitant over het gewenste taalniveau beschikt voor de functie. Zo niet, dan maken wij inzichtelijk hoeveel behoefte er aan verdere training bestaat. Zo beslist u eenvoudiger over investeringen in beoogd of bestaand personeel!

Meer informatie