Mondelinge taalassessments in iedere taal door professionele taaltrainers


Mondelinge taalassessments in iedere taal bij Elycio Talen

  • Uitsluitend professionele toetsers
  • Combineer met de Bright Language Test
  • Toetser is altijd native speaker
  • Combineer met een taalaudit
  • Telefonisch of op locatie
  • Ook als opzichzelfstaand assessment
 

Mondelinge taalassessments in samenwerking met Elycio Talen


Met de Bright Online Language Test toetst u eenvoudig en effectief online de taalvaardigheid van een medewerker of sollicitant. U kunt ervoor kiezen om deze taaltest aan te vullen met een mondeling taalassessment. Een professionele taaltrainer van Elycio Talen, altijd een native speaker, test de spreekvaardigheid aan de hand van objectieve standaarden. Deze mondelinge taaltest wordt door Elycio Talen (ISO 9001 en CEDEO gecertificeerd) ook als opzichzelfstaande toets aangeboden.

Met de gecombineerde uitslag van de Bright Online Language Test en een mondeling taalassessment beschikt u over een complete en objectieve taalevaluatie. U weet exact of de persoon in kwestie over de gewenste competenties beschikt die nodig zijn om een functie goed uit te oefenen. Desgewenst ontvangt u een rapport waarin alle concrete verbeterpunten worden aangedragen, samen met een advies voor een taaltraining op maat.

Op dit moment kunt u in onze webshop al de Bright Online Language Test eenvoudig online bestellen. Op korte termijn kunt u daar ook mondelinge taalassessments bestellen. Tot die tijd kunt u voor het bestellen van een mondeling taalassessment contact met ons opnemen via het formulier op deze website, per mail via info@taalassessments.nl of telefonisch via 078 6449760.


De spreekvaardigheidstest wordt telefonisch of op locatie afgenomen

Wanneer u kiest voor het toetsen van de spreekvaardigheid, maken we een afspraak over het moment waarop u dit onderdeel wilt voltooien. Dit onderdeel wordt afgenomen door een professionele taaltrainer, een native speaker van de beoogde taal. Zelf kiest u of de test telefonisch wordt afgenomen, op één van de zes trainingslocaties in Nederland of op een door u gekozen locatie. U kunt de mondelinge test doen nadat de lees- en luistertest voltooid zijn. Na afloop van de spreekvaardigheidstest ontvangt u een rapport met uw score per e-mail.

 

Ook taalaudits per functie of afdeling


Met een taalaudit brengen wij nauwkeurig het gewenste of noodzakelijke taalniveau in kaart voor een specifieke functie of zelfs voor een complete afdeling. Zo beschikt u over een objectieve standaard die gebruikt kan worden om te beoordelen of sollicitanten en eigen medewerkers over het gewenste taalniveau beschikken om de functie naar behoren uit te kunnen voeren.

Zo bestelt u een mondeling taalassessment


Naar de webshop
 

Navigeer snel naar andere taalassessment-oplossingen en aanvullende diensten:

Eigen online managementplatform, waar u al uw taalassessments centraal beheert

Wanneer u incidenteel behoefte heeft aan het afnemen van een taalassessment, dan kunt u deze toetsen eenvoudig ‘on demand’ in onze webshop bestellen. Speciaal voor overheidsinstellingen en bedrijven die regelmatig mensen willen testen, bestaat er ook een mogelijkheid om het hele testproces in eigen hand te nemen. Zo kunt u ook beschikken over een eigen Bright Language managementplatform, waar u zelf deelnemers kunt inschrijven, uitnodigen, testen kunt uitschrijven en resultaten kunt bekijken en vergelijken. Perfect voor bijvoorbeeld HR-afdelingen binnen grotere organisaties.

Meer informatie

Taalassessments op maat

Naast gestandaardiseerde taalassessments, biedt Bright Language (in samenwerking met Elycio Talen) ook de mogelijkheid om een taaltoets volledig op maat te ontwikkelen. Wij inventariseren middels een taalaudit over welke taalcompetenties een professional binnen een specifieke functie dient te beschikken en ontwerpen een taalassessment dat perfect inzichtelijk maakt of een medewerker of sollicitant over de gewenste taalvaardigheid beschikt voor de functie. Zo niet, dan maken we ook inzichtelijk hoeveel behoefte er aan verdere training bestaat. Zo beslist u eenvoudiger over investeringen in beoogd of bestaand personeel!

Meer informatie

Professionele taaltrainingen

In samenwerking met Elycio Talen (ISO 9001 en CEDEO gecertificeerd) biedt Bright Language naast taalassessments ook professionele taaltrainingen voor de zakelijke markt. Deze doelgerichte trainingen worden verzorgd door professionele taaltrainers, native speaker van de de beoogde taal.

Meer informatie